Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obrona powszechna WLOPXCSL-21Z5-OP
Reguły punktacji przedmiotu

WLOPXCNL - Nstac. Lic. (I st.), Obronność państwa, od naboru 2019.
WLOPXCSL - Stac. Lic. (I st.), Obronność państwa, od naboru 2019.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WLOPXCNL
Nstac. Lic. (I st.), Obronność państwa, od naboru 2019.
WLOPXCSL
Stac. Lic. (I st.), Obronność państwa, od naboru 2019.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2.5
(2021/22Z - ...)
2.5
(2021/22Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)