Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzenia i technologie komunikacyjne WLOPOCSM-21Z3-UTK
Reguły punktacji przedmiotu

WLOPXCNM - Nstac. Mag. (II st.), OP, od naboru 10.2019
WLOPXCSM - Stac. Mag. (II st.), OP, od naboru 10.2019

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WLOPXCNM
Nstac. Mag. (II st.), OP, od naboru 10.2019
WLOPXCSM
Stac. Mag. (II st.), OP, od naboru 10.2019
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2.5
(2021/22Z - ...)
2.5
(2021/22Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)