Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spedycja i giełdy transportowe - pwk WLOFXCSM-19Z1-PWK1-G
Reguły punktacji przedmiotu

WLOFXCNM - Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w przedsiębiorstwie, od naboru 2020 lato, profil praktyczny.
WLOFXCSM - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w przedsiębiorstwie, od naboru 2020 lato, profil praktyczny.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WLOFXCNM
Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w przedsiębiorstwie, od naboru 2020 lato, profil praktyczny.
WLOFXCSM
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w przedsiębiorstwie, od naboru 2020 lato, profil praktyczny.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2019/20Z - ...)
1
(2019/20Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)