Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka produkcji WLOFXCSI-73-LP
Reguły punktacji przedmiotu

WLOFXCNI - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, od naboru 2019, profil praktyczny.
WLOFXCNI17Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil praktyczny.
WLOFXCNI18Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil praktyczny.
WLOFXCSI - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, od naboru 2019, profil praktyczny.
WLOFXCSI16Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2016, profil praktyczny.
WLOFXCSI17Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil praktyczny.
WLOFXCSI18Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil praktyczny.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WLOFXCNI
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, od naboru 2019, profil praktyczny.
WLOFXCNI17Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil praktyczny.
WLOFXCNI18Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil praktyczny.
WLOFXCSI
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, od naboru 2019, profil praktyczny.
WLOFXCSI16Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2016, profil praktyczny.
WLOFXCSI17Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil praktyczny.
WLOFXCSI18Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil praktyczny.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2.5
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2.5
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)