Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie amunicji II WLOFBWSM-19Z3-PA
Reguły punktacji przedmiotu

WLOFWWSM - Woj. Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka wojskowa, od naboru 2020 lato.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WLOFWWSM
Woj. Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka wojskowa, od naboru 2020 lato.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2019/20Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)