Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka 2 WIGXXCSI-M2-21Z
Reguły punktacji przedmiotu

WLOFXCSI - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, od naboru 2019, profil praktyczny.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WLOFXCSI
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, od naboru 2019, profil praktyczny.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2021/22Z - ...)
6
(2021/22Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)