Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski WELXXCXD-OJA
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXCND12Z - elektronika, doktoranckie
WELEXCND13Z - elektronika, doktoranckie
WELEXCSD12Z - elektronika, doktoranckie
WELEXCSD13Z - elektronika, doktoranckie
WELHXCND12Z - telekomunikacja, doktoranckie
WELHXCND13Z - telekomunikacja, doktoranckie
WELHXCSD12Z - telekomunikacja, doktoranckie
WELHXCSD13Z - telekomunikacja, doktoranckie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXCND12Z
elektronika, doktoranckie
WELEXCND13Z
elektronika, doktoranckie
WELEXCSD12Z
elektronika, doktoranckie
WELEXCSD13Z
elektronika, doktoranckie
WELHXCND12Z
telekomunikacja, doktoranckie
WELHXCND13Z
telekomunikacja, doktoranckie
WELHXCSD12Z
telekomunikacja, doktoranckie
WELHXCSD13Z
telekomunikacja, doktoranckie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2012/13Z - ...)
2
(2013/14Z - ...)
2
(2012/13Z - ...)
2
(2013/14Z - ...)
2
(2012/13Z - ...)
2
(2013/14Z - ...)
2
(2012/13Z - ...)
2
(2013/14Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)