Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria informacji i kodowania WELEXWSM-TIiK
Reguły punktacji przedmiotu

WELEAWSM - Elektronika i telekomunikacja, radionawigacja, magisterskie, MON
WELEAWSM17L - Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEEWSM - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne , magisterskie, MON
WELEEWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELELWSM - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELENWSM - Elektronika i telekomunikacja, metrologia, magisterskie, MON
WELEPWSM - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEVWSM - Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEAWSM
Elektronika i telekomunikacja, radionawigacja, magisterskie, MON
WELEAWSM17L
Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEEWSM
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne , magisterskie, MON
WELEEWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELELWSM
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELENWSM
Elektronika i telekomunikacja, metrologia, magisterskie, MON
WELEPWSM
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEVWSM
Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2011/12Z - ...)
2.5
(2020/21L - ...)
3
(2017/18L - ...)
2.5
(2020/21L - ...)
3
(2017/18L - ...)
2.5
(2020/21L - ...)
3
(2017/18L - ...)
2.5
(2019/20L - ...)
2.5
(2020/21L - ...)
3
(2017/18L - ...)
2.5
(2020/21L - ...)
3
(2017/18L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)