Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy kryptologii WELEXWSM-PK
Reguły punktacji przedmiotu

WELEAWSM13L - Elektronika i telekomunikacja, radionawigacja, magisterskie, MON
WELEAWSM14L - Elektronika i telekomunikacja, radionawigacja, magisterskie, MON
WELEAWSM15L - Elektronika i telekomunikacja, radionawigacja, magisterskie, MON
WELEAWSM16L - Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEAWSM17L - Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEAWSM18L - Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEEWSM13L - elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM14L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM15L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELELWSM13L - elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM14L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM15L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELEPWSM13L - elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM14L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM15L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEVWSM13L - elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM14L - Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM15L - Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEAWSM13L
Elektronika i telekomunikacja, radionawigacja, magisterskie, MON
WELEAWSM14L
Elektronika i telekomunikacja, radionawigacja, magisterskie, MON
WELEAWSM15L
Elektronika i telekomunikacja, radionawigacja, magisterskie, MON
WELEAWSM16L
Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEAWSM17L
Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEAWSM18L
Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEEWSM13L
elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM14L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM15L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELELWSM13L
elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM14L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM15L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELEPWSM13L
elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM14L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM15L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEVWSM13L
elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM14L
Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM15L
Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2011/12L - ...)
5
(2013/14L - ...)
5
(2011/12L - ...)
5
(2015/16L - ...)
2
(2017/18Z - ...)
2
(2018/19Z - ...)
3
(2018/19L - ...)
5
(2013/14L - ...)
5
(2011/12L - ...)
5
(2015/16L - ...)
2
(2017/18Z - ...)
2
(2017/18Z - ...)
5
(2013/14L - ...)
5
(2011/12L - ...)
5
(2015/16L - ...)
2
(2017/18Z - ...)
2
(2016/17Z - ...)
5
(2013/14L - ...)
5
(2011/12L - ...)
5
(2015/16L - ...)
2
(2017/18Z - ...)
2
(2016/17Z - ...)
5
(2013/14L - ...)
5
(2011/12L - ...)
5
(2015/16L - ...)
2
(2017/18Z - ...)
2
(2016/17L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)