Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne WELEXWSM-MN
Reguły punktacji przedmiotu

WELEAWSM - Elektronika i telekomunikacja, radionawigacja, magisterskie, MON
WELEAWSM16L - Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEAWSM17L - Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEAWSM18L - Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEEWSM - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne , magisterskie, MON
WELEEWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM18L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELELWSM - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM18L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELENWSM - Elektronika i telekomunikacja, metrologia, magisterskie, MON
WELEPWSM - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM18L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEVWSM - Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM18L - Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEAWSM
Elektronika i telekomunikacja, radionawigacja, magisterskie, MON
WELEAWSM16L
Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEAWSM17L
Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEAWSM18L
Elektronika i telekomunikacja,radionawigacja,magisterskie,MON
WELEEWSM
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne , magisterskie, MON
WELEEWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM18L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELELWSM
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM18L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELENWSM
Elektronika i telekomunikacja, metrologia, magisterskie, MON
WELEPWSM
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM18L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEVWSM
Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
WELEVWSM18L
Elektronika i telekomunikacja, radiolokacja, magisterskie, MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2011/12L - ...)
3
(2019/20L - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2018/19Z - ...)
3
(2018/19L - ...)
3
(2019/20L - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2017/18Z - ...)
3
(2019/20L - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2016/17L - ...)
3
(2017/18Z - ...)
3
(2019/20L - ...)
3
(2019/20L - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2013/14L - ...)
3
(2017/18Z - ...)
3
(2019/20L - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2017/18Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)