Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika mikrofalowa WELEXWSI-TM
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXWSI14Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSJ - Elektronika, jednolite studia magisterskie, wojskowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXWSI14Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSJ
Elektronika, jednolite studia magisterskie, wojskowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2015/16L - ...)
5
(2014/15Z - ...)
6
(2018/19Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)