Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne WELEXCSM-MN
Reguły punktacji przedmiotu

WELEBCSM14L - Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa, magisterskie
WELEBCSM16L - Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa,magisterskie
WELEBCSM17L - Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa,magisterskie
WELEBCSM18L - Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa, magisterskie
WELECCSM15L - Elektronika i telekomunikacja, systemy cyfrowe, magisterskie
WELECCSM16L - Elektronika i telekomunikacja,systemy cyfrowe,magisterskie
WELEDCSM13L - elektronika i telekomunikacja, systemy teledetekcyjne, magisterskie
WELEGCSM12L - elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCSM13L - elektronika i telekomunikacja,systemy telekomunikacyjne,magisterskie
WELEGCSM14L - Elektronika i telekomunikacja,systemy telekomunikacyjne,magisterskie
WELEGCSM15L - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCSM16L - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne,magisterskie
WELEMCSM12L - elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM13L - elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM15L - Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM16L - Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELETCSM14L - Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
WELETCSM15L - Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
WELETCSM16L - Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
WELETCSM17L - Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
WELETCSM18L - Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
WELEXCSM - Elektronika i telekomunikacja, stacjonarne, magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEBCSM14L
Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa, magisterskie
WELEBCSM16L
Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa,magisterskie
WELEBCSM17L
Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa,magisterskie
WELEBCSM18L
Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa, magisterskie
WELECCSM15L
Elektronika i telekomunikacja, systemy cyfrowe, magisterskie
WELECCSM16L
Elektronika i telekomunikacja,systemy cyfrowe,magisterskie
WELEDCSM13L
elektronika i telekomunikacja, systemy teledetekcyjne, magisterskie
WELEGCSM12L
elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCSM13L
elektronika i telekomunikacja,systemy telekomunikacyjne,magisterskie
WELEGCSM14L
Elektronika i telekomunikacja,systemy telekomunikacyjne,magisterskie
WELEGCSM15L
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCSM16L
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne,magisterskie
WELEMCSM12L
elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM13L
elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM15L
Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM16L
Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELETCSM14L
Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
WELETCSM15L
Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
WELETCSM16L
Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
WELETCSM17L
Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
WELETCSM18L
Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
WELEXCSM
Elektronika i telekomunikacja, stacjonarne, magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2010/11L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2017/18Z - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2013/14L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2014/15L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2016/17Z - ...)
3
(2015/16Z - ...)
3
(2020/21Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)