Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prototypowanie układów elektronicznych WELEXCSI-PUE
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXCNI - Elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, niestacjonarne
WELEXCSI - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI18Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXCNI
Elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, niestacjonarne
WELEXCSI
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI18Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1.5
(2017/18Z - ...)
3
(2017/18Z - ...)
3
(2018/19Z - 2022/23L)
2
(2023/24Z - ...)
3
(2018/19Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)