Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka kierunkowa WELEXCSI-PK
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXCNI - Elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, niestacjonarne
WELEXCNI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI14Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI15Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI12Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI13Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI14Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI15Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI16Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI17Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXCNI
Elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, niestacjonarne
WELEXCNI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI14Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI15Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI12Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI13Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI14Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI15Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI16Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI17Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2011/12Z - 2012/13L)
2
(2014/15Z - ...)
2
(2014/15L - ...)
1
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
4
(2023/24L - ...)
1
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2013/14Z - ...)
2
(2014/15Z - ...)
2
(2015/16Z - ...)
2
(2013/14Z - ...)
2
(2016/17Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)