Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obwody i sygnały 2 WELEXCSI-OiS2
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXCNI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI12Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI13Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI17Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI12Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI14Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI15Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI16Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI17Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI18Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXWSI16Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSJ - Elektronika, jednolite studia magisterskie, wojskowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXCNI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI12Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI13Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI17Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI12Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI14Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI15Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI16Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI17Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI18Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXWSI16Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSJ
Elektronika, jednolite studia magisterskie, wojskowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2015/16L - ...)
5
(2018/19L - ...)
4
(2011/12Z - ...)
3
(2012/13L - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
4
(2015/16Z - ...)
4
(2016/17L - ...)
5
(2011/12Z - ...)
4
(2016/17Z - ...)
5
(2015/16Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)