Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra z geometrią analityczną WELEXCSI-AzGA
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXCNI - Elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, niestacjonarne
WELEXCNI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI12Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI13Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI14Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI15Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI16Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI18Z - elektronika i telekomunikacja,plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI12Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI18Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXWSJ - Elektronika, jednolite studia magisterskie, wojskowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXCNI
Elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, niestacjonarne
WELEXCNI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI12Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI13Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI14Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI15Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI16Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI18Z
elektronika i telekomunikacja,plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI12Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI18Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXWSJ
Elektronika, jednolite studia magisterskie, wojskowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2011/12Z - ...)
6
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
6
(2011/12Z - ...)
6
(2014/15Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
6
(2010/11Z - ...)
6
(2015/16Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)