Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego WELEXCNP-PPDiPdED
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXCNP15Z4 - EiT, Systemy informacyjno-pomiarowe, cywilne. niestacjonarne, podyplomowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXCNP15Z4
EiT, Systemy informacyjno-pomiarowe, cywilne. niestacjonarne, podyplomowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2012/13Z - ...)
12
(2015/16Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)