Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metrologii WELEXCNI-PM
Reguły punktacji przedmiotu

WELDXCNI13Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI14Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI15Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI16Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI17Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI18Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI11Z - energetyka, program ogólny, inżynierskie
WELEXCNI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI13Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI14Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI15Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI16Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI17Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI18Z - elektronika i telekomunikacja,plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI12Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI13Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXWSI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELDXCNI13Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI14Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI15Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI16Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI17Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI18Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI11Z
energetyka, program ogólny, inżynierskie
WELEXCNI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI13Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI14Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI15Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI16Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI17Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI18Z
elektronika i telekomunikacja,plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI12Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI13Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXWSI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2011/12Z - ...)
3
(2013/14Z - ...)
3
(2013/14Z - ...)
3
(2013/14Z - ...)
3
(2013/14Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2013/14Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
2
(2015/16Z - ...)
2
(2015/16Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)