Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka i techniki programowania 2 WELEXCNI-MiTP2
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXCNI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI13Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI14Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI15Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI16Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI17Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI18Z - elektronika i telekomunikacja,plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI13Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI15Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXWSI11Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI13Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXCNI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI13Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI14Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI15Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI16Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI17Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI18Z
elektronika i telekomunikacja,plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI13Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCSI15Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXWSI11Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI13Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12L - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2014/15Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2015/16Z - ...)
3
(2011/12L - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2014/15Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)