Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy przetwarzania sygnałów radarowych WELEVWSJ-APSR
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXWSJ - Elektronika, jednolite studia magisterskie, wojskowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXWSJ
Elektronika, jednolite studia magisterskie, wojskowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2022/23L - 2022/23L)
3
(2023/24Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)