Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radarowe metody estymacji współrzędnych WELEVWSI-RMEW
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXWSI12Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXWSI12Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2011/12Z - 2016/17Z)
2
(2016/17L - ...)
4
(2012/13Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)