Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i przetwarzanie danych pomiarowych WELETCSM-AiPDP/I
Reguły punktacji przedmiotu

WELETCSM17L - Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELETCSM17L
Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2017/18L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)