Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radio programowalne-PW WELETCNM-RP
Reguły punktacji przedmiotu

WELEGCNM16Z - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEXCNM - Elektronika i telekomunikacja, magisterskie, niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEGCNM16Z
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEXCNM
Elektronika i telekomunikacja, magisterskie, niestacjonarne
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2012/13Z - ...)
2
(2017/18Z - ...)
2
(2021/22L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)