Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria przeddyplomowe WELEPWSM-SPd
Reguły punktacji przedmiotu

WELEPWSM - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM18L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEPWSM
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM18L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
0
(2011/12L - ...)
1
(2020/21L - ...)
1
(2015/16L - ...)
1
(2017/18L - ...)
1
(2018/19L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)