Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dyplomowe WELEGCNM-SD
Reguły punktacji przedmiotu

WELEGCNM15Z - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM16L - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne,magisterskie
WELEGCNM16Z - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM18L - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne,magisterskie
WELEXCNM - Elektronika i telekomunikacja, magisterskie, niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEGCNM15Z
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM16L
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne,magisterskie
WELEGCNM16Z
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM18L
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne,magisterskie
WELEXCNM
Elektronika i telekomunikacja, magisterskie, niestacjonarne
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2011/12L - ...)
6
(2016/17Z - ...)
6
(2016/17L - ...)
6
(2016/17Z - ...)
6
(2016/17L - ...)
6
(2019/20L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)