Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozpoznanie radarowe WELEEWSM-RR
Reguły punktacji przedmiotu

WELEEWSM - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne , magisterskie, MON
WELEEWSM18L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEEWSM
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne , magisterskie, MON
WELEEWSM18L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2011/12L - ...)
3
(2019/20L - ...)
3
(2018/19L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)