Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozpoznanie optoelektroniczne WELEEWSM-RO
Reguły punktacji przedmiotu

WELEEWSM - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne , magisterskie, MON
WELEEWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM18L - Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEEWSM
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne , magisterskie, MON
WELEEWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
WELEEWSM18L
Elektronika i telekomunikacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, magisterskie, MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2011/12L - ...)
2
(2019/20L - 2020/21Z)
3
(2020/21L - 2021/22L)
2
(2022/23Z - ...)
2
(2016/17L - ...)
2
(2017/18L - ...)
2
(2018/19L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)