Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza sygnałów WELEEWSI-AS
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXWSI13Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI14Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI15Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI16Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI17Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI18Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXWSI13Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI14Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI15Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI16Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI17Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
WELEXWSI18Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2013/14L - 2015/16L)
6
(2016/17Z - ...)
5
(2013/14Z - ...)
6
(2016/17Z - ...)
4
(2015/16Z - ...)
4
(2016/17Z - ...)
4
(2017/18Z - ...)
3
(2018/19Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)