Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie aplikacji internetowych- PW WELECCSI-PAI-PW
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXCSI15Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXCSI15Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2011/12Z - ...)
2
(2017/18L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)