Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane systemy ochrony WELEBCSM-ZSO
Reguły punktacji przedmiotu

WELEBCSM14L - Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa, magisterskie
WELEBCSM15L - Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa,magisterskie
WELEBCSM16L - Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa,magisterskie
WELEBCSM17L - Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa,magisterskie
WELEBCSM18L - Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa, magisterskie
WELEXCSM - Elektronika i telekomunikacja, stacjonarne, magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEBCSM14L
Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa, magisterskie
WELEBCSM15L
Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa,magisterskie
WELEBCSM16L
Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa,magisterskie
WELEBCSM17L
Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa,magisterskie
WELEBCSM18L
Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa, magisterskie
WELEXCSM
Elektronika i telekomunikacja, stacjonarne, magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2017/18L - ...)
3
(2019/20L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)