Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody analizy danych eksperymentalnych- PW WELEBCSM-MADE
Reguły punktacji przedmiotu

WELEBCSM18L - Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa, magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEBCSM18L
Elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów bezpieczeństwa, magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2011/12L - ...)
0
(2014/15Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)