Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metrologii WELDXCNI-PM
Reguły punktacji przedmiotu

WELDXCNI13Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI14Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI15Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI16Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI17Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI18Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI11Z - energetyka, program ogólny, inżynierskie
WELDXCSI16Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELDXCNI13Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI14Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI15Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI16Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI17Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCNI18Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI11Z
energetyka, program ogólny, inżynierskie
WELDXCSI16Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2012/13Z - ...)
3
(2012/13Z - ...)
3
(2012/13Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2012/13Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)