Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dyplomowe WELDECSM-SD
Reguły punktacji przedmiotu

WELDECSM15L - Energetyka, elektroenergetyka, magisterskie
WELDECSM16L - Energetyka,elektroenergetyka,magisterskie
WELDECSM17L - Energetyka,elektroenergetyka,magisterskie
WELDECSM18L - Energetyka,elektroenergetyka,magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELDECSM15L
Energetyka, elektroenergetyka, magisterskie
WELDECSM16L
Energetyka,elektroenergetyka,magisterskie
WELDECSM17L
Energetyka,elektroenergetyka,magisterskie
WELDECSM18L
Energetyka,elektroenergetyka,magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2013/14L - ...)
6
(2015/16L - ...)
6
(2015/16L - ...)
5
(2018/19L - ...)
5
(2018/19L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)