Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jakość energii elektrycznej WELDECSI-JEE
Reguły punktacji przedmiotu

WELDXCSI - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI11Z - energetyka, program ogólny, inżynierskie
WELDXCSI13Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI14Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI15Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI16Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI17Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI18Z - energetyka, plan ogólny, inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELDXCSI
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI11Z
energetyka, program ogólny, inżynierskie
WELDXCSI13Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI14Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI15Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI16Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI17Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
WELDXCSI18Z
energetyka, plan ogólny, inżynierskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2011/12Z - ...)
3
(2022/23Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2013/14Z - ...)
3
(2016/17L - ...)
2
(2014/15Z - ...)
2
(2016/17Z - ...)
2
(2013/14Z - ...)
2
(2019/20Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)