Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne w kryptologii WCYKSCSM-MNwK
Reguły punktacji przedmiotu

WCYKSCSM - WCY,Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cyw. stac. 2 st., Systemy kryptograficzne
WCYKSCSM18L - Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, specjalność: Systemy kryptograficzne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYKSCSM
WCY,Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cyw. stac. 2 st., Systemy kryptograficzne
WCYKSCSM18L
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, specjalność: Systemy kryptograficzne
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2009/10L - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2009/10L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)