Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych WCYIXWSI-BD
Reguły punktacji przedmiotu

WCYIXCSI16Z - WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie
WCYIXWSI14Z - WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI15Z - WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI16Z - WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI17Z - WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI18Z - WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYKXCSI14Z - WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie
WCYKXCSI15Z - WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYIXCSI16Z
WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie
WCYIXWSI14Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI15Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI16Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI17Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI18Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYKXCSI14Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie
WCYKXCSI15Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
7
(2009/10L - ...)
5
(2009/10L - ...)
6
(2015/16Z - ...)
5
(2016/17Z - ...)
5
(2017/18Z - ...)
5
(2018/19Z - ...)
4
(2009/10Z - ...)
6
(2009/10L - ...)
5
(2009/10L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)