Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy informatyki WCYIXCSI-TPI
Reguły punktacji przedmiotu

WCYIXWSI16Z - WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYIXWSI16Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2011/12L - ...)
2
(2009/10L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)