Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna I WCYIXCSI-AMI
Reguły punktacji przedmiotu

WCYHXCSI14Z - WCY, Informatyka w medycynie, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie
WCYIXCNI15Z - WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCSI14Z - WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie
WCYIXCSI15Z - WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie
WCYIXCSI16Z - WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie
WCYIXCSI17Z - WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie
WCYIXWSI14Z - WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI15Z - WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI16Z - WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI17Z - WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYKXWSI15Z - WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, wojskowe, stacjonarne, I stopień, inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYHXCSI14Z
WCY, Informatyka w medycynie, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie
WCYIXCNI15Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCSI14Z
WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie
WCYIXCSI15Z
WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie
WCYIXCSI16Z
WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie
WCYIXCSI17Z
WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie
WCYIXWSI14Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI15Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI16Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYIXWSI17Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
WCYKXWSI15Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, wojskowe, stacjonarne, I stopień, inżynierskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2011/12Z - ...)
6
(2013/14Z - ...)
6
(2009/10L - ...)
6
(2013/14Z - ...)
6
(2015/16Z - ...)
6
(2009/10L - ...)
6
(2009/10Z - ...)
6
(2014/15Z - ...)
6
(2015/16Z - ...)
6
(2015/16Z - ...)
6
(2009/10L - ...)
6
(2015/16Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)