Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy elektroniki i miernictwa WCYIXCNI-PEIM
Reguły punktacji przedmiotu

WCYIXCNI14Z - WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXWSI13Z - WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYIXCNI14Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXWSI13Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2013/14Z - ...)
3
(2013/14Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)