Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych WCYIXCNI-BD
Reguły punktacji przedmiotu

WCYIXCNI - WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI11Z - WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI13Z - WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI14Z - WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI15Z - WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI16Z - WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI17Z - WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI18Z - WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYIXCNI
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI11Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI13Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI14Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI15Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI16Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI17Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
WCYIXCNI18Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
7
(2011/12Z - ...)
4
(2020/21Z - ...)
7
(2012/13Z - ...)
7
(2014/15Z - ...)
6
(2015/16Z - ...)
5
(2016/17Z - ...)
5
(2009/10Z - ...)
5
(2017/18Z - ...)
4
(2019/20Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)