Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy baz danych WCYIBWSM-SBD
Reguły punktacji przedmiotu

WCYIAWSM13L - WCY, Informatyka, wojsk. - stacj., II stopień, Systemy informatyczne - Inżynieria systemów
WCYIBWSM14L - WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - systemy informatyczne
WCYIBWSM15L - WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - systemy informatyczne
WCYIBWSM16L - WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - systemy informatyczne
WCYIBWSM17L - WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - Systemy informatyczne
WCYIBWSM18L - Informatyka, specjalność: Systemy informatyczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYIAWSM13L
WCY, Informatyka, wojsk. - stacj., II stopień, Systemy informatyczne - Inżynieria systemów
WCYIBWSM14L
WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - systemy informatyczne
WCYIBWSM15L
WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - systemy informatyczne
WCYIBWSM16L
WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - systemy informatyczne
WCYIBWSM17L
WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - Systemy informatyczne
WCYIBWSM18L
Informatyka, specjalność: Systemy informatyczne
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2012/13L - 2019/20Z)
2
(2019/20L - ...)
3
(2013/14L - ...)
3
(2014/15L - ...)
2
(2009/10L - ...)
2
(2016/17L - ...)
2
(2017/18L - ...)
2
(2018/19L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)