Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia Prawa Telekomunikacyjnego WCYEXWNP-WZPT
Reguły punktacji przedmiotu

WCYEXWNP17L - EiT, Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych, MON stacjonarne, podyplomowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYEXWNP17L
EiT, Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych, MON stacjonarne, podyplomowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2018/19Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)