Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza obszaru badawczego SDRXXCSS-Aob-19Z
Reguły punktacji przedmiotu

SDRBXCSS - SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
SDRCXCSS - SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina nauki chemiczne
SDREXCSS - SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
SDRIXCSS - SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja
SDRMXCSS - SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina inżynieria mechaniczna
SDRNXCSS - SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina inżynieria materiałowa
SDRRXCSS - SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
SDRBXCSS
SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
SDRCXCSS
SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina nauki chemiczne
SDREXCSS
SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
SDRIXCSS
SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja
SDRMXCSS
SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina inżynieria mechaniczna
SDRNXCSS
SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina inżynieria materiałowa
SDRRXCSS
SDR, cywilne, stacjonarne, Szkoła Doktorska, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2020/21Z - ...)
2
(2019/20Z - 2019/20L)
2
(2019/20Z - 2019/20L)
2
(2019/20Z - 2019/20L)
2
(2019/20Z - 2019/20L)
2
(2019/20Z - 2019/20L)
2
(2019/20Z - 2019/20L)
2
(2019/20Z - 2019/20L)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)