Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymagania normalizacji, jakości i kodyfikacji SpW [WLO51WSK-81-WNJK] Semestr zimowy 2021/2022 - Edycja 5
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wymagania normalizacji, jakości i kodyfikacji SpW [WLO51WSK-81-WNJK]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 - Edycja 5 [2021Z-E5] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie ZAL/NZAL
Prowadzący: Bogusław Rogowski
Literatura:

1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności

normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

3. Decyzja Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2011 r. w sprawie

powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego

Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

4. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na

potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

5. Decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadzoru

nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów

obronnych.

6. Decyzja Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie

wprowadzenia do stosowania w resorcie obrony narodowej procedur wykonawczych

dotyczących zapewnienia jakości wyrobów obronnych

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów

Obronnych (KWO).

8. Decyzja Nr 631/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie

Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych.

Zakres tematów:

1 System kodyfikacji w procesie pozyskiwania SpW 2

2 Zasady opracowywania klauzuli kodyfikacyjnej 2

3 System normalizacji i jakości w procesie pozyskiwania SpW 2

4 Zasady opracowywania klauzuli jakościowej 2

Metody dydaktyczne:

Wykład / wykłady prowadzone są metodą podającą lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem

prezentacji multimedialnych.

▪ Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

▪ Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej .

▪ Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych form

realizacji przedmiotu.

▪ Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie poszczególnych form realizacji

przedmiotu.

▪ efekty W1 sprawdzane są na zaliczeniu wykładów.

▪ efekty U1, U2, K1, K2, sprawdzane są na ćwiczeniach.

Uwagi:

WLO21511S6-21Z - Pozyskiwanie sprzętu wojskowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)