Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standaryzacja i znakowanie w logistyce - pwk [WLOFXCSM-19Z1-PWK1-Z] Semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Standaryzacja i znakowanie w logistyce - pwk [WLOFXCSM-19Z1-PWK1-Z]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2020/21L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogusław Rogowski
Literatura:

Podstawowa:

Kubik S.; Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej, Wyd. ProdPublishing.com, Wrocław 2010;

Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Znakowanie i kodowanie towarów, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, 2005;

Hałas E. Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, 2012, Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka. Uzupełniająca:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji wyrobów i Usług (PKWiU), Dz.U. z 2015, poz.1676;

Zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zał. do Dz.U. z 2015, poz.1676;

Schemat klasyfikacji, zał. do Dz.U. z 2015, poz.1676;

PN-EN 841:1999P Kody kreskowe - Wymagania techniczne - Opis formatu, Wyd. PKN 1999;

PN-EN 1573:2016-02E Kody kreskowe - Wielobranżowa etykieta transportowa, Wyd. PKN 2016;

PN-EN 16656:2014-08E Technologia informatyczna - Identyfikacja fal radiowych w zarządzaniu towarami - Symbol RFID, Wyd. PKN 2014;

PN-ISO/IEC 15420:2018-06 Technologia informatyczna - Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych - Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych EAN/UPC, Wyd. PKN 2018;

PN-ISO/IEC 16388:2007P Technologia informatyczna - Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych - Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych - Kod 39, Wyd. PKN 2007.

Wybrane teksty norm z sektora Logistyka, transport i pakowanie; Polski Komitet Normalizacyjny, Wyd. PKN, Warszawa.

Zakres tematów:

Wykład / prezentacje multimedialne

1.Istota i znaczenie działalności standaryzacyjnej oraz stosowania standardów i norm w logistyce / 1

2.Standaryzacja procesów logistycznych jako funkcja doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa / 2

3.Podstawy i wymagania prawne dotyczące znakowania towarów i usług. Znakowanie towarów i usług (w tym opakowań), żywności oraz wybranych grup towarów przemysłowych / 2

4.System globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Znakowanie produktów z wykorzystaniem systemów RFID / 1

Nowoczesne systemy znakowania.

5.Klasyfikowanie i kodowanie jednostek handlowych (towarów) oraz zasady znakowania towarów w obrocie międzynarodowym / 1

7. Kolokwium / 1

Metody dydaktyczne:

Wykład / prezentacje multimedialne

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest prowadzone na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Osiągnięcie efektu W1, W2 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1, U2, K1, K2 - sprawdzane jest na ćwiczeniach

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Uczenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Uwagi:

WLO20FR1S4-20L

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)