Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symulacja numeryczna zjawisk balistyki [WLOFBWSM-19Z2-SNZB] Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Symulacja numeryczna zjawisk balistyki [WLOFBWSM-19Z2-SNZB]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020/21Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Leszek Baranowski, Zbigniew Surma
Literatura:

podstawowa:

1. J. Gacek, Mirosław Glapski, Balistyka zewnętrzna i dynamika lotu, WAT, 1999.

2. S. Torecki, Balistyka wewnętrzna, WAT, 1980.

uzupełniająca:

1. J. Gacek, Balistyka zewnętrzna. Cz. I, WAT, 1999.

2. J. Gacek, Balistyka zewnętrzna. Cz. II, WAT, 1999.

3. S. Torecki, Balistyka – wybrane zagadnienia balistyki wewnętrznej cz. 1, WAT, 1978.

Zakres tematów:

Model fizyczny i matematyczny lufowego układu miotającego. Opracowanie algorytmu oraz programu komputerowego symulacji strzału z lufowego układu miotającego z uwzględnieniem okresów zjawiska strzału. Badania symulacyjne wpływu charakterystyk układu miotającego na charakter jego pracy.

Modele fizyczne i matematyczne dynamiki lotu pocisków artyleryjskich stabilizowanych obrotowo oraz pocisków rakietowych stabilizowanych brzechwowo. Opracowanie algorytmu oraz programu komputerowego symulacji lotu pocisku jako punktu materialnego. Badania symulacyjne wpływu wybranych charakterystyk pocisku artyleryjskiego na jego parametry lotu.

Metody dydaktyczne:

Wykład / metoda werbalno-wizualna z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

1. Model fizyczny i balistyczny lufowego prochowego układu miotającego. Założenia upraszczające / 2.

2. Formułowanie równań modelu matematycznego strzału z lufowego prochowego układu miotającego / 2.

3. Modele fizyczne dynamiki lotu pocisków artyleryjskich stabilizowanych obrotowo oraz pocisków rakietowych stabilizowanych brzechwowo / 2.

4. Formułowanie równań modeli matematycznych dynamiki lotu pocisków artyleryjskich stabilizowanych obrotowo oraz pocisków rakietowych stabilizowanych brzechwowo / 2.

Ćwiczenia / metoda praktyczna

1. Opracowanie algorytmu rozwiązania układu równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu / 2.

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Opracowanie algorytmu programu komputerowego do rozwiązania problemu głównego balistyki wewnętrznej / 2.

2. Opracowanie programu komputerowego do rozwiązywania problemu głównego balistyki wewnętrznej / 8.

3. Badania symulacyjne wpływu wybranych charakterystyk układu miotającego na charakter jego pracy / 4.

4. Opracowanie algorytmu programu komputerowego do rozwiązania problemu głównego balistyki zewnętrznej / 2.

5. Opracowanie programu komputerowego rozwiązywania problemu głównego balistyki zewnętrznej (PGBZ) / 8.

6. Badania symulacyjne wpływu wybranych charakterystyk modelu fizycznego PGBZ oraz warunków początkowych na parametry lotu pocisku / 6.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: wyników uzyskanych podczas rozwiązywania indywidualnych zadań.

Laboratorium zaliczane jest na podstawie: opracowanych sprawozdań z zajęć laboratoryjnych.

Zaliczenie realizowane jest w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie: ćwiczeń oraz laboratorium.

Efekty W1, W2 i K1 – sprawdzane są podczas zaliczenia przedmiotu.

Efekt U1 - sprawdzany jest na ćwiczeniach i laboratoriach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który udzieli powyżej 90% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który udzieli 81÷90% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który udzieli 71÷80% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który udzieli 61÷70% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który udzieli 51÷60% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który udzieli poniżej 51% poprawnych odpowiedzi.

Uwagi:

WLO19FW2S4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)