Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [WLOFPCSI-77-SD] Semestr zimowy 2020/2021
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [WLOFPCSI-77-SD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020/21Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogusław Rogowski, Paweł Ślaski
Literatura:

J.Sierociuk (red.), Metodologia badań, Poznań 2001

2. J.Pieter, Metodologia pracy naukowej, Katowice 1965

3. Z.Ziembiński, Metodologia nauk prawnych; przewodnik dla studentów w studium dla pracujacych, Poznań 1972

4. Z.Ziembiński, Teoria prawa, Poznań 1977, rozdział I par.4

6. T.Bisewski, Jak pisać prace naukowe (poradnik dla studentów), Rumia 2010

7. S.Dawidziuk, Pisanie pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej: poradnik, Warszawa 2007

8. Zasady dyplomowania we WLO

Zakres tematów:

1. Organizacja i przebieg procesu dyplomowania. Dokumenty normujące tok dyplomowania. Wymagania formalne. Zasady oceniania pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta. 2. Zagadnienia prawne związane z realizacją pracy dyplomowej. Wybrane problemy ochrony praw autorskich i ochrony patentowej 3. Wytyczne wydziałowe i uczelniane dotyczące pracy dyplomowej. Wymagania edytorskie - układ tekstu na stronie, sposób prezentacji rysunków (w tym wykresów), tabel, bibliografii i odwołań do literatury. 4. Techniki pisania prac dyplomowych. Omówienie układu pracy dyplomowej. Struktura poszczególnych rozdziałów i ich rola w całości pracy dyplomowej. Unikanie plagiatów podczas pisania pracy dyplomowej. 5. Koncepcja realizacji zadania dyplomowego. Przygotowanie i przedstawienie przez studentów przyjętej koncepcji realizacji zadania dyplomowego. 6. Zasady opracowywania i wygłaszania prezentacji multimedialnej. Przegląd stosowanych technik przekazu wizualnego i podstawowych zasad posługiwania się pomocami. 7.Prezentacje stanu zaawansowania prac dyplomowych i przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Dyskusja sposobów rozwiązania zadań wynikających z tematu pracy dyplomowej. Prezentacje stanu zaawansowania prac dyplomowych. Prezentacja syntetycznych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Metody dydaktyczne:

Przedstawienie przez studentów koncepcji realizacji zadania dyplomowego. Techniki pisania prac dyplomowych inżynierskich. Unikanie plagiatów podczas pisania pracy dyplomowej inżynierskiej. Przegląd stosowanych technik przekazu wizualnego Przygotowanie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego. Prezentacje stanu zaawansowania prac dyplomowych inżynierskich. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązania wynikających z tematu pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ma uporządkowaną, zaawansowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą logistyki niezbędną do rozwiazywania praktycznych problemów w działalności zawodowej. Zna wymagania dotyczące realizacji pracy dyplomowej i jej zawartości, zasady 208 oceniania pracy dyplomowej. Potrafi wykorzystać dostępne informacje oraz metody poznane podczas studiów do rozwiazywania problemów zdefiniowanych w pracy dyplomowej. Potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę do opracowania pracy dyplomowej z zakresu logistyki. Znajomość techniki pisania prac dyplomowych magisterskich oraz unikanie plagiatów podczas pisania pracy dyplomowej. Potrafi krytycznie oceniać wiedzę i pozyskanie fakty w aspekcie rozwiązywania problemów w obszarze logistyki. Potrafi w sposób kreatywny rozwiązywać problemy w działalności zawodowej.

Uwagi:

F7P1S1-20Z

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)