Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symulacja numeryczna zjawisk balistyki [WLOFBWSM-82-SNZB] Semestr zimowy 2019/2020
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Symulacja numeryczna zjawisk balistyki [WLOFBWSM-82-SNZB]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/2020 [2019/20Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Leszek Baranowski, Zbigniew Surma
Literatura:

Podstawowa:

1. J. Gacek, Mirosław Glapski, Balistyka zewnętrzna i dynamika lotu, WAT, 1999.

2. S. Torecki, Balistyka wewnętrzna, WAT, 1980.

Uzupełniająca:

1. J. Gacek, Balistyka zewnętrzna. Cz. I, WAT, 1999.

2. J. Gacek, Balistyka zewnętrzna. Cz. II, WAT, 1999.

3. S. Torecki, Balistyka – wybrane zagadnienia balistyki wewnętrznej cz. 1, WAT, 1978.

Zakres tematów:

1. Opracowanie algorytmu programu komputerowego do rozwiązania problemu głównego balistyki wewnętrznej / 2.

2. Opracowanie programu komputerowego do rozwiązywania problemu głównego balistyki wewnętrznej / 8.

3. Badania symulacyjne wpływu wybranych charakterystyk układu miotającego na charakter jego pracy / 4.

4. Opracowanie algorytmu programu komputerowego do rozwiązania problemu głównego balistyki zewnętrznej / 2.

5. Opracowanie programu komputerowego rozwiązywania problemu głównego balistyki zewnętrznej (PGBZ) / 8.

6. Badania symulacyjne wpływu wybranych charakterystyk modelu fizycznego PGBZ oraz warunków początkowych na parametry lotu pocisku / 6.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: wyników uzyskanych podczas rozwiązywania indywidualnych zadań.

Laboratorium zaliczane jest na podstawie: opracowanych sprawozdań z zajęć laboratoryjnych.

Zaliczenie realizowane jest w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie: ćwiczeń oraz laboratorium.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który udzieli powyżej 90% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który udzieli 81÷90% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który udzieli 71÷80% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który udzieli 61÷70% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który udzieli 51÷60% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który udzieli poniżej 51% poprawnych odpowiedzi.

Uwagi:

WLO18FW2S4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)