Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Infrared devices and techniques

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSD-IDT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infrared devices and techniques
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj studiów:

III stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W30/x; L/8+

Przedmioty wprowadzające:

Fundamentals of solid state physics. Semiconducting materials. Advanced Physics

Programy:

1. Fundamentals of infrared systems (thermal emission, atmospheric

transmission, scene radiation and contrast)

2. IR detectors

3. IR detectors' cooling

4. IR detectors' optics

5. Night vision systems

6. Image intensifier systems

7. Thermal imaging systems

8. IR cameras versus FLIR systems

9. Smart weapon seekers

10. Noncontact thermometers

11. Radiometers

12. Light detection and ranging (LIDAr-systems)

13. IR gas sensors


Autor:

Piotr Martyniuk, DsC

Bilans ECTS:

1. Participation in lectures / 30

2. Lectures' self study / 10

3. Participation in laboratories / 8

4. Laboratories' self study / 4

5. Participation in consultations / 10

6. Exam preparation / 10

7. Exam /2


Students worktime: 74 / 5 ECTS

Lecturer participation: 50 / 3.5 ECTS

Laboratories: 8/ 0.5 ECTS

Skrócony opis:

The main objective of the lecture and laboratory classes is to present an applications review covering infrared techniques and devices. Infrared systems fundamentals are presented with emphasis on thermal emission, scene radiation and contrast, cooling techniques, and optics. Special attention is focused on night vision and thermal imaging concepts. The lecture concentrates on selected infrared systems from image intensifier systems, thermal imaging systems, to real space systems. Active and passive smart weapon seekers. Important infrared techniques and devices are presentrd: non-contact thermometers, radiometers, LIDAR, and infrared gas sensors.

Pełny opis:

Lectures:

1. Fundamentals of infrared systems (thermal emission, atmospheric

transmission, scene radiation and contrast).

2. IR detectors, IR detectors' cooling, IR detectors' optics.

3. Night vision systems, image intensifier systems.

4. Thermal imaging systems.

5. Smart weapon seekers.

6. Noncontact thermometers, radiometers.

7. Light detection and ranging (LIDAr-systems).

8. IR gas sensors.

Laboratory:

1. Measurements of I-V characteristics of IR detectors.

2. Measurements of spectral response characteristics of IR detectors.

3. Measurements of time response characteristics of IR detectors.

4. Measurements of carrier diffusion length and epi-layers surface

morphology.

Literatura:

[1] Ross, W. (1994). Introduction to Radiometry and Photometry.

Boston: Artech.

[2] Hudson, R. D. (1969). Infrared System Engineering. New York:

Wiley.

[3] Rogalski, A. (2010). Infrared Detectors. Boca Raton: CRC Press.

[4] Couture, M. E. (2001). Challenges in IR optics, Proc. SPIE 4369,

649–661.

[5] Harris, D. C. (1999). Materials for infrared windows and domes.

Bellingham: SPIE Optical Engineering Press.

[6] Smith, W. J. (2000). Modern optical engineering. New York:

McGraw-Hill.

[7] Lloyd, J. M. (1975). Thermal imaging systems. New York: Plenum.

[8] Mooney, J. M., Shepherd, F. D., Ewing, W. S., Silverman, J. (1989).

Responsivity nonuniformity limited performance of infrared staring

cameras, Opt. Eng. 28, 1151–1161.

[9] Chrzanowski, K. (2013). Review of night vision technology, Opto-

Electron. Rev. 21, 153–182.

[10] Cameron, A. S. (1990). The development of the combiner

eyepiece night vision goggle, Proc. SPIE 1290, 16–19.

[11] Campana, S. B. (1993). The infrared and electro-optical systems

Handbook, vol 5, Passive Electro-Optical Systems, SPIE Optical

Engineering Press Bellingham.

[12] Chrzanowski, K. (2001). Non-contact thermometry-measurement

errors, Research and Development Treaties, 7, Warsaw: SPIE

Polish Chapter.

[13] Argall, P. S., Sica, R. J. (2003). Lidar (Laser Radar), in The Optics

Encyclopedia, ed Th.G. Brown, K., Creath, H., Kogelnik,

M. A. Kriss, J., Schmit, M. J., Weber. Berlin: Wiley-VCH.

[14] Svanberg, S. (1990). Environmental monitoring using optical

techniques, in Applied Laser Spectroscopy, 417–434, Demtröder,

W., Inguscio, M. New York: Plenum.

[15] Wolf, J. P., Kölsch, H. J., Rairoux, P., Wöste, L. (1990). Remote

detection of atmospheric pollutants using differential absorption

lidar techniques, in Applied Laser Spectroscopy, 435–467.

Demtröder, W., Inguscio, M. New York: Plenum.

[16] Hodgkinson, J., Tatam, R. P. (2013). Optical gas sensing: a

review, Meas. Sci. Technol. 24, 012004, 59.

[17] Chou, J. (2000). Hazardous gas monitors, New York: McGraw-Hill.

Efekty uczenia się:

D_W01 Advanced knowledge in technological sciences, especially

materials science and solid state physics.

D_W02 Advanced knowledge regarding newest achievements in

new materials and technologies as well as research and

measurement techniques.

D_W03 Knowledge regarding methodology of scientific research in

materials science and related subjects.

D_U01 He/she has got skills connected with methodology of

research in materials sciences, especially regarding new

materials and technologies.

D_U05 He/she can describe experimental procedure and report

research activity.

D_U06 He/she can design and perform material synthesis and

characterization.

Metody i kryteria oceniania:

Effect D_W01, D_W02, D_W03 - credits in writing and oral, fulfillment

of laboratory classes.

Effect D_U01, D_U05, D_U06 - laboratory classes.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)