Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The chemistry of high-energy materials

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSD-CE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The chemistry of high-energy materials
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

(tylko po angielsku) Lectures 16/x (examination)

Laboratories 16/+ (credit)

Seminars 14/+

Przedmioty wprowadzające:

(tylko po angielsku) Organic Chemistry; Prerequisites: structure, functional groups, reaction mechanisms.

General and Inorganic Chemistry; Prerequisites: atomic structure and bonding.

Physical Chemistry; Prerequisites: reaction kinetics and thermodynamics.


Programy:

(tylko po angielsku) Materials science

High energy materials

Autor:

(tylko po angielsku) prof. Stanisław Cudziło

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The nature of explosions. Types of explosive transformations. Thermochemistry of explosives.

Basic properties and test methods for explosives.

Classification and general characterization of explosives.

Nitration – reagents, methods and mechanisms.

Manufacture, properties and application of the commoner explosives.

Introduction to propellants and pyrotechnics.

Advanced energetic compounds.

Advanced explosive compositions.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The nature of explosions: physical, nuclear and chemical explosions. Types of explosive transformations: burning, deflagration, detonation. Thermochemistry of explosives: oxygen balance, decomposition reactions, heat and temperature of explosion, explosive power.

Basic properties and test methods for explosives sensitivity, stability and performance of explosives.

Classification and general characterization of explosives: the history, present and future development of explosives.

Nitration – reagents, methods and mechanisms: aromatic and aliphatic C-nitration, N-nitration, O-nitration, technological aspects of nitration process.

Manufacture, properties and application of the commoner explosives: TNT, TATB, HNS, DADNE, NTO, NG, NC, PETN, RDX, HMX, HNIW, ADN; primary explosives: LA, LS, MF.

Introduction to propellants and pyrotechnics: composition, manufacture and properties of gun and rocket propellants, heat, smoke, light, gas, noise generating pyrotechnics.

Advanced energetic compounds: new energetic CHNO compounds and all-nitrogen materials.

Advanced explosive compositions: novel melt-cast explosives, thermobaric explosives, nanomixtures and nanocomposites, reactive materials.

Laboratories:

1. Synthesis of DADNE, RDX or PETN (4 hours)

2. Synthesis of LA or MF and casting of TNT charges (4 hours)

3. Preparation and testing of firecrackers, flares, and smoke producing mixtures (4 hours)

4. Synthesis of triaminoguanidine azotetrazolate (TAGAZ) or 3,3’-diamino-4,4’-azoxyfurazan (DAAF) (4 hours)

Seminar’s subject matter:

1. Thermochemical calculations (4 hours);

2. Indirect methods of nitration (2 hours);

3. Pyrotechnic mixtures and devices (2 hours);

4. Energetic nanocomposites and reactive mixtures (2 hours);

5. Thermobaric explosives (2 hours).

Literatura: (tylko po angielsku)

Obligatory:

T. M. Klapotke, Chemistry of High-Energy Materials, De Gruyter, Berlin, 2011.

J. A. Conkling, Ch. J. Mocella, Chemistry of Pyrotechnics, CRC Press, Boca Raton, 2011.

J. Akhavan, The Chemistry of Explosives, RSC, Cambridge, 2008.

Complementary:

J. P. Agrawal, R. D. Hodgson, Organic Chemistry of Explosives, Wiley, Chichester, 2007.

N. Kubota, Propellants and Explosives, Thermochemical Aspects of Combustion, Wiley-VCH, 2007.

U. Teipel, ed., Energetic Materials, Particle Processing and Characterization, Wiley-VCH, 2005.

J. A. Zukas, W. P. Walters, eds, Explosive Effects and Applications, Springer, NY, 2003.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After successful completion of this course, students should be able to:

understand the mechanism of explosion by chemical explosives,

know and understand the methods and mechanism of nitration,

know the structure, compositions and properties of current and novel energetic compounds and materials,

prepare and test of explosive compounds at a laboratory scale.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The subject is accepted based on the positive result of examination procedure, which includes:

Homework problems that will be assigned with due dates throughout the course and some home-work assignments will be collected (announced and unannounced) for grading.

The participation in lectures, labs, and seminars

Final exam covering the theory and practice of energetic materials that has been presented during lectures, labs and seminars.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

none

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)